Razpis za priznanja športnikom in športnim delavcem za leto 2009

Nazaj na Novice in obvestila

Razpis za priznanja športnikom in športnim delavcem za leto 2009

Obrazec za izdelavo predloga za podelitev priznanj za leto 2009 in vse morebitne dodatne informacije dobite v času uradnih ur na Oddelku  za  družbene dejavnosti Občine Kamnik – II. nadstropje, soba 51 (Vesna Krmavnar – telefon:  01/ 831 81 14). 

Javni razpis in obrazec za izdelavo predloga za podelitev priznanj za leto 2009 sta dosegljiva tudi na vložišču Občine Kamnik (soba št.1) in spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).Predloge s potrebnimi dokazili pošljite do ponedeljka,  21. 12. 2009 na naslov:Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24 – 1240 Kamnik.

 

Anton Tone Smolnikar, župan

Nazaj na Novice in obvestila