Odsek za gospodarstvo in koče

"DELO VLIVA OLJE V SVETILKO ŽIVLJENJA, MIŠLJENJE VŽIGA NJEN PLAMEN." 
(John Bellers)

Gospodarska dejavnost je ena izmed poglavitnih dejavnosti društva, ki varuje in vzdržuje pridobljeno premoženje in pridobiva dodatne dohodke za delovanje društva.

Planinsko društvo Kamnik skrbi za nemoteno obratovanje, vzdrževanje in obnovo dveh visokogorskih planinskih koč (Kamniška koča in Cojzova koča), ki sta pomembni izhodišči za številne planinske izlete in pomembni točki na obhodnici Slovenske planinske poti. Prav tako ima v oskrbi obe žičnici do omenjenih koč, društvene prostore na Šutni 42 ter plezalno steno v Domu kulture Kamnik, ki nudi možnost za rekreacijo in resne treninge številnim športnim plezalcem in alpinistom. 

Člani društva namenijo ogromno prostovoljnih ur dela za vzdrževanje objektov, dežurstva, tehnično pripravo koč za obratovanje v sezoni, za pripravo na zimovanje ter za oskrbo koč s trgovinskim in tehničnim blagom. Z naraščajočimi zakonskimi zahtevami za obratovanje planinskih objektov je gospodarski odsek že skoraj malo podjetje znotraj društva – poleg vsega je potrebno namreč poskrbeti za planiranje vzdrževanja ter načrtovanje in izpeljavo ustreznih investicijskih vlaganj.

V kolikor se nam želite pridružiti v Planinskem društvu Kamnik, spoznati delovanje društva in sodelovati v prijetni družbi, bomo vašega članstva zelo veseli!