Namenite del dohodnine PD Kamnik

Nazaj na Novice in obvestila

Namenite del dohodnine PD Kamnik

Davčni
zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po
ZDoh-2 od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za
financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih
strank in reprezentativnih sindikatov. Seznam (z imenom oziroma nazivom
upravičencev in davčno številko) je objavljen na spletni strani Davčne
uprave Republike Slovenije:

http://objave.uradni-list.si/files/RS_-2008-077-03453-OB~P001-0000.PDF.  

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,
0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5%
dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si,
pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva
veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za
katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ
prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

 

Podatki o davčnih številkah PD KAMNIK

Nazaj na Novice in obvestila