Agencija RS za okolje (ARSO) z novim, še boljšim, lavinskim biltenom

Nazaj na Novice in obvestila

Agencija RS za okolje (ARSO) z novim, še boljšim, lavinskim biltenom

V biltenu ohranjajo dosedanjo vsebino v tekstovni obliki, dodali pa so kar nekaj novih informacij. Med njimi prav gotovo izstopa nov prikaz stanja in lastnosti snežne odeje različnih slovenskih gorskih območij. Gre za nov način podajanja informacij za območja južnih in zahodnih Julijskih Alp, osrednjih Julijskih Alp in zahodnih Karavank ter Kamniško-Savinjskih alp skupaj z Vzhodnimi Karavankami. Glede na stopnjo nevarnosti snežnih plazov, bodo po potrebi izpostavljena tudi ostala hribovita območja Slovenije.

 

Prenovljeni Lavinski bilten omogoča lažji in hitrejši pregled osnovnih informacij in teži k mednarodno uveljavljenim načinom podajanja tovrstnih informacij. Tekstovne informacije so dopolnjene s kvalitetno grafično podporo, ikone in ostale vsebine pa so tudi pojasnjene v obsežnih navodilih, dostopnih na povezavi ob samem biltenu. 

Prenovljen lavinski bilten Agencije RS za okolje še kvalitetnejši, vir: arso.gov.si 

S prenovo aplikacije je ARSO izboljšal opozarjanje na nevarnost snežnih plazov. Lavinski bilten bo v novi obliki testno izhajal do zaključka zimskih razmer, v času do prihodnje sezone pa bo dobil končno obliko, ki bo temeljila na novi podobi.ARSO vabi, da jim s svojimi izkušnjami in pripombami pomagate sooblikovati končno obliko. Svoje izkušnje in predloge jim lahko posredujete preko spletne ankete.Vir: Agencija Republike slovenije za okolje 

Nazaj na Novice in obvestila