Tekmovanje Mladina in gore

Nazaj na Novice in obvestila

Tekmovanje Mladina in gore

Tekmovanje MiG je planinsko tekmovanje iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja. Je hkrati tekmovanje iz znanja in športno tekmovanje, saj planinstvo obe prvini enakovredno združuje. Tekmovalci osvajajo znanja, potrebna za udeležbo na tekmovanju MiG, v okviru programov planinskih skupin v planinskih društvih, v okviru vsebin, ki izhajajo iz obveznega programa šol (redni pouk in športni dnevi) ali drugih neformalnih oblik delovanja (družinsko planinstvo).Tekmovanje Mladina in gore je ekipno tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem zadnje triade. Vsi tekmovalci, ki želijo sodelovati na tekmovanju, morajo biti člani planinskega društva, ki je član PZS, za leto, v katerem tekmovanje poteka. Na regijskem in prvem delu državnega tekmovanja tekmovalci odgovarjajo na vprašanja v pisnih testih. Osnovna referenca za pripravo tekmovalcev je učbenik Planinska šola.Letos sta izvajalca tekmovanja za 3. območje OŠ Šmartno v Tuhinju in PD Kamnik. Organizacijski odbor: Jožica Hribar, ravnateljica OŠ Šmartno v TuhinjuLučka Drganc, mentorica PSIvan Resnik, predsednik PD KamnikBrigita Čeh, koordinatorica tekmovanja

Nazaj na Novice in obvestila