Redni občni zbor Planinskega društva Kamnik

Nazaj na Novice in obvestila

Redni občni zbor Planinskega društva Kamnik

24. marca. 2023 je v prostorih Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku, potekal redni občni zbor Planinskega društva Kamnik.

Predsednik društva Marko Petek je podal poročilo o delu posameznih odsekov, izpostavil dejstvo, da je bilo društvo zelo aktivno na področju obnove koč, ki je bila ogromna investicija. Investicijo je vodil Ivan Resnik skupaj z Ladom Kladnikom in Bogdanom Jamškom. Pred tem je bila izpeljana obnova jedilnice na Cojzovi koči, nato energetska obnova Cojzove koče. Vmes je PD izvedlo Dan kamniških planin, skupaj s Planinsko zvezo Slovenije in Dnevom slovenskih planincev, ki je privabil veliko število obiskovalcev. Kupila se je tudi nova vlečna vrv, ki jo je potrebno zamenjati. Članstvo se je vrnilo na stare številke, kar se pozna, da društvo dela dobro. Markacisti so zelo aktivni pri vzdrževanju planinskih poti, od tistih v dolini do najbolj zahtevnih v visokogorju. Predsednik je posebej izpostavil osebno srečanje z jubilanti, kar je bilo v zadnjih letih zaradi korone onemogočeno.

Predsednik se je zahvalil tudi dobremu sodelovanju odsekov in pa posameznikom, ki krojijo aktivnosti in delovanje društva. Izpostavil je dobro delo in mnogo vloženih prostovoljnih ur prostovoljcev, posebej je izpostavil markaciste, ki vložijo mnogo časa v obnavljanje planinskih poti, tako v dolini, kot v visokogorju. Mladinski odsek pod vodstvom načelnice Katje Mlakar je aktiven tako v šolah kakor tudi glede izvedbe taborov. Ta odsek navdušuje mlade ne samo nad planinstvom, ampak tudi nad delom posameznih odsekov, aktiven je tudi pri povezovanju s šolami. Zelo je uspešen pri izvedbi taborov za mladince, kader pa je aktiven tudi na zvezni ravni pri PZS-ju. Alpinistični odsek je zelo močan, najmočnejši odsek – člani plezajo resne vzpone in izvedejo ogromno taborov. V lanskem letu prednjači vzpon, ki ga je opravil Žiga Oražem skupaj z Matijo Volontarjem in Borom Levičnikom, ko so konec oktobra v Himalaji preplezali 1100 metrov dolgo prvenstveno smer na 6180 metrov visoko goro Pomlaca. Oražem je bil letos tudi prejemnik priznanja za športne dosežke v Kamniku. Aktiven je vodniški odsek, spomnil se je na Mirana Jereba, ki nas je zapustil v lanskem letu, in zadnjega, 30. rokovnjaškega pohoda. Tudi TSKO je pomemben v širjenju znanja v turnem smučanju in pa turnem kolesarjenju. Športno plezanje je postalo res širše popularno, kar se pozna tudi pri članstvu mladih pri posameznih aktivnostih. Organizirajo tudi razne tabore, prireditve in tekme, skrbijo in urejajo pa tudi za naravna plezališča v okolici Kamnika. Za varstvo narave pri nas skrbi Katja Tabernik, ki se povezuje predvsem z vodniškim odsekom.

Vse prisotne so nato pozdravili župan Občine Kamnik Matej Slapar , Matej Bizjak, podpredsednik DGRS Kamnik in ostali prisotni predstavniki sosednjih planinskih društev.

Na občnem zboru so bila podeljena priznanja PZS in priznanja Planinskega društva Kamnik.

Pisna pohvala PD Kamnik.

Peter Modrej: Za kakovostno izvedbo turno smučarskih tečajev in vodniških tur.

Žiga Macedoni: Za aktivno delo v alpinističnem odseku, za opravljene vzpone med usposabljanjem za alpinista in dobro vzdušje na odseku.

Medeja Šerkezi: Za vzpodbudo pri delu z mladimi v mladinskem odseku.

Maja Šlebir: Za aktivno delo v alpinističnem odseku, za opravljene vzpone med usposabljanjem za alpinistko in skrb za prijateljsko vzdušje v alpinističnem odseku.

Jernej Lanišek: Za vestno in kakovostno obnovo fasade na obeh kočah v letu 2022.

Jože Zabret: Za nesebično pomoč pri obnovi koč v letu 2022.

Bronasta značka PDKamnik.

Jože BRVAR: Za aktivno delo v gospodarskem odseku.

Vanda BODLAJ: Za dolgoletno nesebično logistično podporo in pomoč pri izvedbi društvenih akcij odseka za planinske poti.

Jan GREGORKA: Za aktivno in vestno delo v odseku za planinske poti.

Bogdan JAMŠEK: Za dobro opravljeno delo med sanacijo visokogorskih koč leta 2022 in aktivno sodelovanje v turno smučarskem in kolesarskem odseku.

Rado MESTEK: Za aktivno delo v gospodarstvu in obnovi koč v letu 2022.

Jože KOTNIK: Za aktivno delo v gospodarstvu in obnovi koč v letu 2022.

Zlata značka PD Kamnik.

France PRIMOŽIČ: Za dolgoletno aktivno članstvo v PD Kamnik.

Bronasti častni znak PZS.

Cveto BLANTIČ: Za aktivno delo v odseku za planinske poti.

Bojan DOLMOVIČ: Za aktivno delo v odseku za planinske poti.

Franci SKOK: Za aktivno delo v odseku za planinske poti.

Vital VEK: Za aktivno delo v turno smučarskem in kolesarskem odseku.

Srebrni častni znak PZS.

Jure PREZELJ: Za uspešno in aktivno delo v alpinističnem odseku.

Matej BIZJAK: Za aktivnosti in uspešno delo v alpinističnem odseku.

Simon KURINČIČ: Za aktivnosti in uspešno delo v alpinističnem odseku.

Zlati častni znak PZS.

Janez AŽMAN: Za dolgoletno aktivno delo v planinstvu, najprej v alpinističnem odseku, nato v gorski reševalni službi Kamnik in v turno smučarskem in kolesarskem odseku.

Letos Planinsko društvo praznuje častitljivo obletnico svojega obstoja, kar 130 let. Ta leta je planinsko društvo Kamnik preživelo na raznovrsten način. Nič pa društvo ni moglo narediti brez ljudi, delovnih članov, zanesenjakov, ki so vsak na svoj način prispevali, da planinsko društvo tudi v tem času deluje dobro in uspešno. Za njihov prispevek se jim je PD Kamnik zahvalilo z majhno pozornostjo, plaketo ob 130-letnici.

Nazaj na Novice in obvestila