Poslovil se je Stane Simšič (1927 – 2019)

Nazaj na Novice in obvestila

Poslovil se je Stane Simšič (1927 – 2019)

V čast in ponos nam je, da je Stane Simšič član Planinskega društva Kamnik že vse od leta 1971, ko je postal tudi član UO PD Kamnik.

V vsem tem času je s svojim delom, disciplino in visoko motiviranostjo dobil vsa društvena priznanja in med njimi tudi zlato značko PD, prav tako pa tudi vsa priznanja PZS.

Stane se v svoji bogati planinski karieri lahko pohvali s svečano listino PZS, diplomo MOK, plaketo PD ob 110 letnici PD Kamnik, spominsko plaketo PZS, leta 2008 pa je zaradi svojih izrednih zaslug postal častni član Planinskega društva Kamnik, isto leto je prejel tudi Bloudkovo priznanje.

Na njegovo pobudo je nastal Propagandni odsek, katerega načelnik je bil vse do leta 2010. Sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju vodniškega odseka in postal tudi sam aktiven vodnik. Zadnja tri leta mu zdravje ni več dopuščalo napornih vzponov, zato je to nalogo prepustil mlajšim.

Skrbel je za članski pomladek v društvu. S planinskih pohodov je prinesel slikovno gradivo in pisal članke za različne medije.

Udeležen je bil pri vsej večjih gradbenih delih, ki jih je izvajalo društvo, prav tako je dnevno pomagal pri vodenju organizacije PD.

Kot načelnik Propagandnega odseka je skrbel za vsa dogajanja v društvu, bil pa je tudi v uredniškem odboru, ko je nastajal zbornik ob 110 letnici z naslovom Prva podružnica slovenskega planinskega društva.

Ob koncu lahko le še zapišemo, da je bil Stane Simšič zaradi svojega izjemnega dela ter visoke motiviranosti eden najbolj vidnih članov Planinskega društva, ki je postavil visoka merila za vse bodoče generacije planincev.Stane, pogrešali bomo tvojo prijazno in umirjeno besedo. Planinsko društvo Kamnik.

Nazaj na Novice in obvestila