Podelitev najvišjih priznanj PZS 2010

Nazaj na Novice in obvestila

Podelitev najvišjih priznanj PZS 2010

Po pozdravnem nagovoru predsednice Savinjskega MDO-ja Manje Rajh in slavnostnem govoru predsednika Planinske zveze Slovenije Bojana Rotovnika, ki je izpostavil prostovoljstvo kot temelj našega delovanja, se je prireditev z odličnimi pevskimi vložki Šaleškega študentskega okteta zaključila s humornim nastopom članov priložnostnega ansambla, ki je predstavila zgoščenko Mladinske komisije PZS. 

Po uradnem delu prireditve se je druženje dobitnikov priznanj z gosti nadaljevalo v prijateljskem vzdušju in veselem klepetu.

Dobitniki priznanj Planinske zveze Slovenije 2010:Zlati častni znak PZS so prejeli: Miljana Avsec (PD Liboje), Branko Banovac (PD Sežana), Jerica Čretnik (PD Liboje), Rado Kočevar (PD Kranjska Gora), Meta Petrič (PD Brežice) in Jože Semprimožnik (PD Vransko).

Spominske plakete PZS (ob življenjskem jubileju) so prejeli: Karel Brečko (PD Železničar Ljubljana), Franc Gorišek (OPD Koper), Marjan Olenik (PD Sežana) in Ivan Pinter (PD Zabukovica) za 60 let, Albert Marzidovšek (PD Železničar Maribor) in Anton Oman (PD Gozd Martuljek) za 65 let, Stanka  Demšič (PD TAM Maribor), Angel Keber (PD Nova Gorica), Jernej Koritnik (PD Kamnik), Štefan Močnik (PD Križe), Marija Mraz (PD Celje Matica), Franc Pretnar (PD Gorje), Anton Primožič (PD Celje Matica), Rudolf Robič (PD Gozd Martuljek), Izidor Sodja (PD Pošte in Telekoma Celje), Angela Sterniša (PD Gornja Radgona), Ivan Straže (PD Šentjur) in Maks Žel (PD Pošte in Telekoma Ljubljana) za 70 let, Marija Golob (PD Kamnik), Franc Rožman (PD Gornja Radgona) in Marjan Rupnik (PD Idrija) za 75 let, Miro Primožič (OPD Koper), Vida Tratar (PD Zabukovica) za 80 let, ter Franc Fabčič (PD Sežana) in Srečko Kuret (PD Zabukovica) za 90 let.

Prejemniki najvišjih planinskih priznanj, svečanih listin PZS, pa so: Darko Balažič (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Tomaž Brecelj (PD Ajdovščina), Miro Eržen (PD Dovje – Mojstrana), Rado Goljevšček (PD za Selško dolino Železniki, Elica Koroševič (PD Gornja Radgona), Tomaž Planina (PD Iskra Kranj, Ferdinand Rifelj (PD Gornji Grad), Marjan Rovan (PD Brežice) in Slavica Tovšak (PD Jakoba Aljaža).

Elica Koroševič, PD Gornja Radgona, dobitnica svečane listine je ob prejemu najvišjega planinskega priznanja dejala: »V PD Gornja Radgona smo leta 1980 začeli delati z mladino, s planinskimi krožki in planinskimi tabori. Smo edino društvo v MDO PD Pomurje, ki smo imeli v 35 letih vsako leto planinski tabor za osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Vesela sem, da smo vztrajali do današnjih dni. Listina mi veliko pomeni, je priznanje za minulo delo in spodbuda tudi za naprej, kolikor bom pač še zmogla. Je tudi priznanje in dokaz, da je bila pozornost, namenjena mladini, pravilna. V sebi sem vedno čutila potrebo delati z mladimi. Za to mora biti človek rojen. Pozitiven odziv mladine pa lahko dobiš le, če to počneš z dušo.«

Ni prav veliko planincev, ki bi bili pri devetdesetih še vedno aktivni. Toda Srečko Kuret iz PD Zabukovica je eden izmed teh. Za svoj častitljiv jubilej, 90 let, je prejel spominsko plaketo. Takole je razmišljal: »Član PD Zabukovica sem od leta 1945, prej sem bil član PD Celje. V vseh teh letih se je dogajalo marsikaj, imeli smo veliko srečanj s prijatelji, s katerimi smo obiskovali gore, prirejali tečaje, vodili smo mladino na izlete in jih spodbujali k planinstvu. Družba je bila res dobra, veljalo je tovarištvo. Zelo sem zadovoljen, da sem dočakal današnji dan. Če bi bil zdaj mlad, bi vse to ponovil še enkrat. Do zdaj sem prejel že veliko priznanj in končal mnogo transverzal. Vedno sem bil zdrav in bil brez nesreč v gorah. Nazadnje sem bil na Triglavu, ko sem imel 80 let. Novo vodstvo planinske organizacije je v redu, predsednik je agilen, pa saj so bili tudi vsi dosedanji v redu. Mladim bi priporočil, da grejo v naravo, ne pa v gostilno.«

Irena Mušič Habjan in Vladimir Habjanfoto Vladimir Habjan

Nazaj na Novice in obvestila