Osnovni tečaj za varnejšo hojo v kopne planine

Nazaj na Novice in obvestila

Osnovni tečaj za varnejšo hojo v kopne planine

Tečaj je namenjen predvsem ljudem, ki že hodijo v planine, pa bi radi razširili oziroma poglobili svoje znanje. Na tečaju bo povedano osnovno znanje o potrebni osnovni opremi in njeni uporabi, nevarnostih, ki pretijo v planinah in o osnovah pravilnega gibanja tudi z uporabo samovarovalnega sestava.Po začetnih formalnostih bosta predavanji o opremi za hojo v planine in nevarnostih v planinah poleti, nato pa razgovor o pripravi na turo in svetovanje.VAJE IN TURA (IZ UPORABE SAMOVAROVANJA) BODO PREDVIDOMA V SOBOTO, 18. maja.Potrebna oprema za turo in vaje, kar bo predvidoma na poti (odvisno od razmer) iz Kamniške Bele čez Presedljaj in Konja na Rzenik in čez Martinj steno na Kopišča, ali po Furlanovi (plezalni) poti na Gradiško Turo in čez Plaz nazaj, ali po eni od ferat v Glinščici, je poleg ustrezne obutve, obleke, nahrbtnika in podobnega, še: SAMOVAROVALNI SESTAV.Že na teoretični del tečaja lahko prinesete svojo opremo, da bo strokovno pregledana. Če opreme nimate, bi se je dalo nekaj malega tudi sposoditi, kar bi se dogovorili na teoretičnem delu v sredo. Strokovnjak vam bo po vaši želji odgovarjal tudi na vsa vaša vprašanja v zvezi s hojo v planine.OD PRIJAVLJENIH SE PRIČAKUJE, DA BODO PRISPEVALI ZA DELNO POKRITJE STROŠKOV:člani PD Kamnik (plačana članarina): 15,00 € člani drugih PD (plačana članarina): 20,00 €nečlani PZS: 25,00 €Stroški, ki se delno pokrivajo s prispevkom so: uporaba prostora, brošura – opomnik za opremo in nevarnosti, knjiga OSNOVE GIBANJA V GORAH IN PLANINAH – V KOPNEM, 2 predavanji, svetovanje, pregled opreme, morebitna sposoja opreme, učenje in vodenje pri vajah in na turi. Ostale stroške tečaja (prevoz, prehrana, zavarovanje in podobno) bo potrebno pokriti posebej vsak zase.NA TEČAJ SE LAHKO PRIJAVITE DO PONEDELJKA, 13. MAJA 2013  do 18.00 NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 041 826-375 ali 8391-747, NA KATERI LAHKO DOBITE TUDI DODATNE INFORMACIJE.Tečaja se lahko brezplačno udeležijo tudi vsi udeleženci dosedanjih tečajev za varnejšo hojo v kopne planine. Po predavanjih v sredo bi se namreč pogovorili tudi o nadaljevalnem tečaju, kakor tudi o možnostih bolj organiziranega obiskovanja planin in gora, tudi tujih, po zahtevnejših poteh in brezpotjih.

Nazaj na Novice in obvestila