Podpri nas

Majhni koraki do velikih sprememb.

DOHODNINA

Del svoje odmerjene dohodnine (do 1%) lahko namenite nevladnim organizacijam oz. vašemu najljubšemu planinskemu društvu –  donacija je za vas brezplačna, z njo pa boste omogočili, da bomo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi. 

PD Kamnik je z več kot 1.200 člani eno izmed največjih planinskih društev v Sloveniji. Z bogatim programom planinskih izletov in tur, z dejavnostmi tudi ostalih odsekov (alpinističnega, mladinskega, športnoplezalnega, turnosmučarskega in kolesarskega odseka) in z dvema visokogorskima kočama je tudi zelo aktivno društvo. Za uresničitev načrtov pa potrebujemo tudi finančna sredstva.

Kako podarite 0,5 % dohodnine?

Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Z njo le del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu proračunu, usmerite v dejavnost, s katero se ukvarjate tudi sami. Lahko jo uveljavite kadarkoli v letu, če pa jo želite uveljaviti že v tem letu, morate to sporočiti upravi RS najkasneje do konca tekočega leta na enega od naslednjih načinov:

  • če imate digitalni certifikat, lahko svojo odločitev sporočite prek spletne strani eDavki (davčna številka PD Kamnik je: 82258198),
  • pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu (davčna številka PD Kamnik je: 82258198) ,
  • z izpolnitvijo predizpolnjenega obrazca, ki ga posredujete na naslov vašega davčnega urada.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se že ali se še boste odločili, da del dohodnine namenite Planinskemu društvu Kamnik!

DONACIJE

Pravne osebe, ki so registrirane in zavezane za oddajo letnih davčnih poročil imajo možnost , da uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove po določbi 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – objavljen v Ur. l. RS 117/2006, spremembe 90/2007, 56/2008, 76/2008, 92/2008, 5/2009, za odhodke, ki so bili izplačani za humanitarne, kulturne, znanstvene, športne in druge namene. Izplačila morajo biti izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti – klubi in društva – v višini 0,3 % obdavčenih prihodkov v davčnem obdobju .

Planinsko društvo Kamnik skrbi za 94 kilometrov planinskih poti. Večino dela opravijo naši člani prostovoljno. Bogato razvito je prostovoljno planinsko vodništvo, markacisti opravijo vse delo pri urejanju planinskih poti kot prostovoljci, prav tako pa tudi celotna dejavnost mladih temelji na prostovoljstvu. 

Na vas se obračamo s prošnjo, da z donacijo podprete naše delovanje. Donacijo lahko namenite splošnemu delovanju društva, lahko pa jo namenite točno določenemu področju, recimo urejanju planinskih poti, dejavnosti mladih idr.

Sredstva lahko nakažete na  SI56 0231 2001 1917 914 (NLB d.d.), pripišite tudi namen donacije sredstev.

Pravne osebe, ki so registrirane in zavezane za oddajo letnih davčnih poročil imajo možnost , da uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove po določbi 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – objavljen v Ur. l. RS 117/2006, spremembe 90/2007, 56/2008, 76/2008, 92/2008, 5/2009, za odhodke, ki so bili izplačani za humanitarne, kulturne, znanstvene, športne in druge namene. Izplačila morajo biti izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti – klubi in društva – v višini 0,3 % obdavčenih prihodkov v davčnem obdobju

Hvala, ker nas podpirate!