|


Letni program 2020 Medijsko središče Prijava na e-novice

Objavil/a: Matjaž Šerkezi, nedelja, 26. avgust 2018, ogledov: 1650

Planinski svet kot iz škatljice

Da so kamniški markacisti resnično pridni, govorijo odlične planinske poti na kamniškem, ki so urejene varno in planincem prijazno. Tukaj so še gospodarji planinskih koč, ki skrbijo, da sta obe kamniški koči v odlični kondiciji, da ne zmanjka vode, da so oprane rjuhe ... In Stane, ki dnevno upravlja s tovornima žičnicama in transportira hrano in ostalo opremo in material na obe koči.

Planinke in planinci, ko jih srečate na planinskih poteh, ustavite se za trenutek, spregovorite besedo in podarite nasmeh fantom in dekletom, ki skrbijo, da je planinski svet nad Kamnikom "kot iz škatljice".

Pot Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo (Klin - Studenec)
Požagovanje podrtih dreves, odstranjevanje debel, vejevja in navaljenega kamenja iz poti.

Kamnik - Stari grad (čiščenje trase za tek na Stari grad)
Razžagovanje debelih podrtih dreves, požagovanje manjših dreves in podrasti. Vse požagano odstranjeno in očiščeno s poti.

Kamnik - Stari grad (čiščenje trase za tek na Stari grad)
Razžagovanje debelih podrtih dreves, požagovanje manjših dreves in podrasti. Vse požagano odstranjeno in očiščeno s poti.

Kamnik - Stari grad (čiščenje trase za tek na Stari grad)
Razžagovanje debelih podrtih dreves, požagovanje manjših dreves in podrasti. Vse požagano odstranjeno in očiščeno s poti.

Kurja dolina nad Kamniško Bistrico
Izdelava varovanja na balvan za prikaz varne hoje na zahtevnih poteh za potrebo novinarske konference PZS.

Kurja dolina nad Kamniško Bistrico - balvan
Izdelava vertikalnega varovanja z jeklenico in klini. Požagovanje drevja na in ob poti, čiščenje dostopa. Novinarska konferenca na temo začetka planinske sezone, markacistov, poti in posledice množičnega obiska gora.

Soteska Predoselj - priprava lesa
Na deponiji prečno in vzdolžno prežagovanje macesnovih debel za stopnice, lupljenje 12 tekočih metrov lesa.

Soteska Predoselj - izdelava lesenih varoval
Na poti proti soteski smo izdelali dvoje bočnih zaščit in 18 macesnovih stopnic. Vse izdelano smo zatrpali s prinesenim zasipnim materialom.

Soteska Predoselj - izdelava lesenih varoval
Izdelava 15 stopnic in zapolnitev z materialom na območju soteske.

Izdelava kostanjevih količkov dolžine 70 cm za potrebe vzdrževanja planinskih poti. Izdelanih je bilo 15 količkov.

Pot Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo (pod Galerijami)
Posek in lupljenje macesna, vzdolžno in prečno prežagovanje, raznos na delovišče, izdelava stopnic in bočnih zaščit.

Koželjeva pot - Predoselj (pri Jurju)
Razžagovanje in odstranitev porušenih dreves pred Predosljem in pred Jurjem.

Pot Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo (pod Galerijami)
Razžagovanje in lupljenje macesna, izdelava stopnic in zasutje z gramozom, izdelava bočne zaščite.

Dostava lesa akacije, cepljenje debel na grobe količke, nato fina izdelava količkov. Izdelanih je bilo 40 količkov.

Cepljenje akacijevih 70 cm dolgih debel za grobe količke, nato fina izdelava količkov. Izdelanih je bilo 42 količkov.

Pot Žagana peč - Kokrško sedlo
Med Klopco in gozdno mejo sem izvedel izmere za sanacijo poti s stopnicami. Vse lokacije sem tudi označil in ugotovil lokacijo poseka drevesa za stopnice.

Pot Žagana peč - Kokrško sedlo
Priprava dostopa do lesa za posek. Posek lesa, vzdolžno in prečno prežagovanje, lupljenje lesa, prežagovanje na dolžine po izmeri in lokacijah, čiščenje poti navaljenega kamenja in odstranitev zaraščenosti poti.

Za pot Žagana peč - Kokrško sedlo sem izdelal 44 akacijevih 70 cm dolgih količkov za potrebe sanacije in vzdrževanja poti.

Izdelava količkov za potrebe sanacije in vzdrževanja poti. Izdelanih 42 količkov.

Koželjeva pot - Ribja peč - Iverje
Košnja podrasti in trave z motorno koso in srpom, prežagovanje in odstranjevanje podrtih dreves s poti, odstranjevanje skal in kamenja s poti.

Za potrebe vzdrževanja poti sem danes izdelal 45 količkov.

Izdelava 46. akacijevih količkov. Skupaj 260 akacijevih 70 cm dolgih količkov.

Pot Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo (odsek Klin - Studenec)
Razžagovanje podrtih dreves, odstranjevanje debel in vejevja, zapiranje bližnjic z vejevjem in manjšimi drevesi, odstranjevanje navaljenih skal in kamenja s poti, vzdolžno prežagovanje že pripravljenega lesa za stopnice in bočne zaščite.

Pot Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo (pod Galerijami)
Izdelava in zasutje 14 stopnic in 3 metre bočne zaščite, prenos lesa iz mesta poseka do delovišča.

Soteska Predoselj
Izdelava stopnic in odvodnjavanja, zasipanje stopnic s peskom. Izdelanih je bilo 28 stopnic. Na deponiji vzdolžno razžagovanje macesna za stopnice in dostava do delovišča.

DkOiVnSW4AAKsW3

Za PD Kamnik povzel: Matjaž Šerkezi

 
Komentarji

Za oddajo komentarja se najprej prijavi
SOCIALNA OMREŽJA
Če ti je vsebina všeč, jo »všečkaj« ali objavi na FaceBook-u.

© Planinsko društvo Kamnik, 2020 | Šutna 42, 1240 Kamnik | tel.: 01/8391-345 | fax.: 01/8391-345 | e-pošta